Nová Louže Konzum

Mateřské centrum MedvídekObčanské sdružení Mateřské centrum Medvídek slouží k setkávání rodičů s dětmi předškolního věku. Děti se učí přirozeně zapojovat do kolektivu a rodiče účelně tráví svůj volný čas. Členy jsou převážně matky na mateřské dovolené a jejich děti. Sdružení se řídí stanovami. Členem se může stát každá osoba, která souhlasí se zněním Stanov MC Medvídek a zaplatí členský příspěvek. Získává tím možnost bezplatného vstupu na zájmové kroužky a zvýhodněného vstupu na akce pořádané MC.

Cílem MC je:
- možnost vzájemného setkávání maminek a dětí v předškolním věku, a tím odstranění izolovanosti žen na mateřské dovolené
- možnost získávání prvních zkušeností pro malé děti před vstupem do školky, případně školy
- pořádání akcí pro rodiny za účelem sbližování rodičů s dětmi
- možnost bezplatné inzerce
- pořádání besed a přednášek
- krátkodobé i dlouhodobé hlídání dětí

Otevírací doba:
dle programu uvedeného na webových stránkách

Telefon:
Míla Crhonková - 605 774 569

Katka Fišarová - 605 965 463


E-mail:
medvidekuo@seznam.cz

Web:
www.medvidekuo.cz

Facebook:
Mateřské centrum Medvídek